Jimys Dětské obrázky / Jimys Children's Pictures

Popis aplikace / application description:

Aplikace Jimys Dětské obrázky slouží k zobrazování obrázků pro naše nejmenší a jejich učení.

Application Jimys Children's pictures serves to display images for our little ones and their teachings

Aplikaci můžete stahovat zde. / The applicatication You can download here.

 

Aplikace nestahuje a neukládá mimo váš telefon žádné informace o uživateli ani data z uložiště. Právo "android.permission.READ_PHONE_STATE" je potřebné pouze pro registraci, registrační kód je generován z IMEI telefonu. Pro automatické získání IMEI je potřeba toto právo.

Application doesn't store outside Your phone any information about user and data from the storage. The permission "android.permission.READ_PHONE_STATE" is needed only for registration, the registration code is generated from IMEI of phone. For automatically getting the IMEI is needed this permission. Permission "android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" is needed for the storage data to Your phone.