Jimys QR Čtečka + Generátor / Jimys QR Code Reader + Generator

Popis aplikace / application description:

Aplikace Jimys Fuel+Náklady+Kniha jízd
slouží ke skenování QR kódů + následnému spuštení akce s přečteným QR kódem a ke generování vlastního QR kódu všech dostupných typů.

Application Jimys Fuel+Costs+LogBook
is used for scanning QR codes + running the action with readed QR code and for generating Your own codes.

Aplikaci můžete stahovat zde. / The applicatication You can download here.

 

Aplikace nestahuje a neukládá mimo váš telefon žádné informace o uživateli, data z uložiště, jeho poloze, ani údaje v kalendáři. Právo "android.permission.CAMERA" je nutné pouze pro skenování QR kódu pomocí fotoaparátu.

Application doesn't store outside Your phone any information about user, data from the storage, data about location and data from the calendar. The permission "android.permission.CAMERA" is needed only for scanning the QR code by camera.