Jimys Sportovní tabulky / Jimys Sport's Tables

Popis aplikace / application description:

Aplikace Jimys Sportovní Tabulky
slouží k evidenci jakýchkoliv sportovních výsledků, které končí výsledkem domácí:hosté, a následnému výpočtu tabulky.

Application Jimys Sport's Tables
is used to record any sporting results that end with the result of home:away, and subsequent calculation of the table.

Aplikaci můžete stahovat zde. / The applicatication You can download here.

 

Aplikace nestahuje a neukládá mimo váš telefon žádné informace o uživateli ani data z uložiště. Právo "android.permission.READ_PHONE_STATE" je potřebné pouze pro registraci, registrační kód je generován z IMEI telefonu. Pro automatické získání IMEI je potřeba toto právo. Právo "android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" je nutné pro ukládání dat do vašeho telefonu.

Application doesn't store outside Your phone any information about user and data from the storage. The permission "android.permission.READ_PHONE_STATE" is needed only for registration, the registration code is generated from IMEI of phone. For automatically getting the IMEI is needed this permission. Permission "android.permission.READ_EXTERNAL_STORAGE" is needed for the storage data to Your phone.